Home » Over ons

Over ons

Een blad voor het amateurtoneel bestaat al sinds 1960, toen het CHAT nieuws werd opgericht. Samen met uitgaven van het Haags Centrum voor het Amateurtoneel (HCA) werd in 1977 Haghespel opgericht, dat tot 1996 bleef bestaan. Daarna werd Haghespieghel opgericht, dat tot 2005 bleef bestaan. Na een storm van protest werd uiteindelijk in 2006 het nieuwe blad uitgegeven onder de oude naam 'Haghespel'.

Haghespel werd uitgegeven door het HVA (Haagse Vereniging voor Amateurtoneel). Zij zorgden voor de financiële ondersteuning om het blad op papier te kunnen uitgeven en te verspreiden. Nu, tien jaar verder, kwam daar een beetje de klad in. Subsidies werden lager, de kosten hoger. Daarnaast leek het blad ook wat gedateerd. Weinig tot geen reacties van lezers en minder uitnodigingen om recensies te verzorgen, zorgden bij de redactie voor een kleine dip. De klad was erin gekomen en afgelopen jaar gaven redactieleden aan te willen stoppen met Haghespel.

Maar toch knaagde het nog bij enkele redactieleden. Haghespel verdiende een doorstart. Meer dan 30 jaar is er een blad geweest, speciaal voor de vele spelers binnen de amateurwereld. Moest dat nu zomaar verdwijnen? Het antwoord was simpel: nee. Maar als we dan een doorstart zouden maken, dan moest het roer wel om. En ziehier het resultaat: een geheel vernieuwd blad, een nieuwe vormgeving, een eigen huisstijl en een eigen website!

Om tot dit punt te komen moest de redactie beslissen of we nog vanuit de HVA zouden gaan uitgeven of niet. Haghespel is al een paar jaar met de tijd mee en verschijnt alleen nog digitaal. Kosten worden er nagenoeg niet meer gemaakt, dus de noodzaak van een overkoepelende organisatie was er niet meer. Daarom gaat Haghespel vanaf dit jaar als zelfstandig blad verder.

Een andere grote verandering is het stellen van een doel voor onszelf. Je zou het een missie kunnen noemen. Als redactie schrijven we namelijk voor het Haags amateurtheater, maar willen we graag dat iedereen ook betrokken is bij wat er met Haghespel gebeurt. Het blad mag meer 'interactief' worden. Een verbinding tussen al die groepen die zich in de Haagse Regio bevinden. Een ontmoetingsplek. Vandaar dat we, door nieuwe rubrieken te introduceren en door meer PR te gaan voeren niet alleen een blad voor, maar ook dóór het Haags amateurtheater willen worden. Gastschrijvers, columnisten, recensies, gevraagd en aangeboden, het zal allemaal de revue gaan passeren.

 

We zijn gestart met een nieuw Haghespel en hebben alle vertrouwen in de toekomst. We hopen van Haghespel een blad te maken met de status die het verdient.